Sigtuna Swimrun 2024

8 September, 2024, Sigtuna, Sverige

På söndagen den 8 september kl. 11.00 går starten i 2023 års upplaga av Sigtuna Swimrun. 

 
 
 

Starten går om

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Swimrun 2024 i Sigtuna

Vill du vara med i ett swimrun nära Stockholm? då ska du skriva in söndagen den 8 september i kalendern för då är det dags för 2024 års upplaga av Sigtuna swimrun. Loppet går genom de centrala delarna av vackra Sigtuna. Gemensam start för samtliga klasser är kl. 11.00. Sigtuna ligger cirka 5 mil norr om Stockholm. 

 

 

Vad är Swimrun?

Swimrun deltagare på en brygga

Swimrun är en sport där utövaren växlar mellan simning och löpning utan att stanna.

Skorna behålls på under simsträckorna och våtdräkten är på under löpningen. Det som kännetecknar swimrun är att den sker utomhus, den har mer än en simsträcka och mer än en löpsträcka. Simningen sker i öppet vatten och den utrustning och de hjälpmedel utövaren har i starten bärs med hela vägen till mål. Flythjälp större än 50×50 centimeter är inte tillåten men paddlar, fenor, dolme eller liknande hjälpmedel är tillåtet så länge utövaren bär det med sig från start till mål.

Swimrun kan också utövas utan skor (till exempel under de längsta simsträckorna väljer många att ta av sig skorna) och utan våtdräkt. Det finns många swimruntävlingar där våtdräkt inte är något krav. Det finns inte heller något gemensamt synsätt på vilken utrustning som tillåts eller inte tillåts, utan det varierar mellan olika arrangemang, på vissa tillåts paddlar, fenor, mm medan på andra tävlingar tillåts inga hjälpmedel.

Tack till våra samarbetspartners